Official Timeline for the Pilot Test of Face-to-Face Classes in the Country


Ang pilot implementation ng face-to-face classes ay ipatutupad sa loob ng dalawang buwan. Ang mga aral at rekomendasyon mula sa pilot run ay ipipresenta sa Pangulo sa Pebrero 2022 upang mapagdesisyunan kung maaari pa itong palawigin.

Mas pinaigting ang health and safety protocols na ipatutupad sa mga paaralan na kalahok sa pilot implementation.

Mayroon ding malapit na ugnayan sa pagitan ng Department of Education (DepEd), Department of Health (DOH), at local government units (LGUs), bago at habang isinasagawa ang pilot implementation, para sa patuloy na assessment ng public health situation at safety measures sa mga paaralan.

Mahalaga ring tandaan na kinakailangan ng written consent ng mga magulang upang makabilang ang kanilang anak sa isasagawang pilot implementation ng face-to-face classes kung napili man ang kanilang paaralan.

Para sa iba pang detalye kaugnay sa mga panuntunan ng pilot implementation ng face-to-face classes, basahin ang DepEd-DOH Joint Memorandum Circular No. 1, s. 2021: https://bit.ly/DepEdDOHJMC1S2021
FREE DOWNLOADABLE FILES FOR TEACHERS

(Updated for SY 2021-2022)

WEEKLY HOME LEARNING PLAN (WHLP)

DOWNLOAD

SUMMATIVE TESTS (With Answer Keys)

DOWNLOAD

PERFORMANCE TASKS (With Rubrics)

DOWNLOADOfficial Timeline for the Pilot Test of Face-to-Face Classes in the Country Official Timeline for the Pilot Test of Face-to-Face Classes in the Country Reviewed by Teachers Click on October 08, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.